6 tips om anders verplaatsen te stimuleren

6 tips om anders verplaatsen te stimuleren

Anders verplaatsen stimuleren

Wilt u graag dat uw medewerkers op andere, duurzame manieren gaan verplaatsen, dan heeft u verschillende zaken te regelen. Natuurlijk kunt u hen van een multimodale mobiliteitskaart, mobiliteitsapp of flexibele kilometervergoeding voorzien, maar daarmee bent u er nog niet. Want hoe krijgt u uw medewerkers zover dat zij daadwerkelijk anders gaan verplaatsen. Gedrag veranderen kost tijd en is lastig. Gelukkig kunt u als werkgever dit proces goed ondersteunen. Onderstaande tips helpen hierbij.

1. Maak het medewerkers gemakkelijk

Veranderen valt niet mee. We zijn allemaal gewoontedieren. Uw medewerkers willen best iets anders proberen, maar dan moet het wel gemakkelijk gaan, zonder gedoe of zelf uitvogelen hoe iets werkt. Inventariseer eventuele obstakels die ander gedrag in de weg staan en neem deze zoveel mogelijk weg. Er zijn genoeg mogelijkheden, we sommen er alvast een paar voor u op:

  • Drukte in de trein > eerste klas toestaan
  • Niet weten hoe iets werkt > maak duidelijke gebruiksinstructies en filmpjes
  • Onbekend met nieuwe mobiliteitsvormen > organiseer demodagen bij u op kantoor over elektrisch vervoer of deelmobiliteit
  • Onbekend met alternatieve routes en mogelijkheden > voer een mobiliteitscan uit op basis van woon-werklocatie en voorzie medewerkers van persoonlijk reisadvies
  • Onzekerheid > altijd en overal hulp door een vriendelijke 24/7 helpdesk

2. Vraag medewerkers om input

Goede input is essentieel. Vraag uw medewerkers wat zij belangrijk vinden en op welke duurzame wijze zij kunnen en willen verplaatsen. Neem hun antwoorden mee in uw beleid of ondersteunende maatregelen. Uit interviews kan bijvoorbeeld blijken dat medewerkers best graag fietsen, maar een alternatief willen hebben bij regen of wind. Een mobiliteitskaart die in dit geval kan worden gebruikt voor het OV of een deelauto is dan een welkome aanvulling op de fiets.

3. Kies het juist moment om te veranderen

Kies het juiste moment om veranderingen door te voeren. Een verhuizing naar een nieuwe vestiging nabij een station maakt het eenvoudiger om met het OV te verplaatsen. Maar ook de huidige situatie rondom thuiswerken en het noodzakelijk beperken van verplaatsingen is zo’n moment om verandering door te voeren. We moeten nu immers allemaal nadenken over hoe we werken en onze verplaatsen opnieuw vormgeven. Maak daar gebruik van.

4. Beloon het gewenste gedrag

Een beloning is een goede trigger om gedrag te veranderen. Het werkt echt en er zijn leuke mogelijkheden om hiermee te experimenteren:

  • Vergoed duurzame kilometers hoger dan autokilometers
  • Laat mensen punten sparen voor de afgelegde duurzame kilometers
  • Organiseer een competitie of mobiliteitschallenge
  • Geef openlijk complimenten en deel succesverhalen

5. Goed voorbeeld doet goed volgen

U kent de uitdrukking wel: goed voorbeeld doet goed volgen. Veel organisaties zetten daarom ambassadeurs in om het anders verplaatsen te promoten. Dit zie je bijvoorbeeld vaak bij fietsstimuleringsacties. De ambassadeurs fietsen graag, kunnen anderen overtuigen en delen graag hun verhaal.

6. Eerst een pilot, dan de uitrol

Het is best spannend om nieuwe maatregelen te introduceren. Daarom is het een goed idee eerst ervaring op te doen bij een kleine groep medewerkers. Zo krijgt u inzicht in wat medewerkers waarderen, wat ze lastig vinden, de do’s en don’ts. Voordat u organisatiebreed uitrolt kunt u dan eventuele aanpassingen die het gemak vergroten of de communicatie verduidelijken direct doorvoeren. Wilt u een pilot opzetten en verschillende vormen van duurzaam vervoer aanbieden, dan zijn er mobiliteitspartijen zoals XXImo die dit goed voor u kunnen organiseren.

7. Communiceren is key

Het invoeren van een nieuw mobiliteitsplan en het veranderen van reisgedrag wordt pas succesvol als de medewerker snapt wat de achtergrond van het nieuwe beleid is, wat de consequenties van de wijzigingen zijn en welke voordelen er voor hem/haar zijn. Hier geldt ook de kracht van de herhaling. De boodschap moet vaker gecommuniceerd worden, waarbij persoonlijke communicatie de meest geschikte vorm is. Besteed daarom aandacht aan een goed communicatieplan.

XXImo helpt u met de implementatie van anders verplaatsen

XXImo is meer dan 10 jaar actief in de wereld van mobiliteit en heeft al heel wat werkgevers geholpen met de implementatie van nieuwe mobiliteitsregelingen. Wij kennen successen en valkuilen, helpen u met een goede introductie van uw nieuwe mobiliteitsbeleid bij medewerkers en bieden ondersteunende communicatiemiddelen en advies op maat.

Inspiratiesessie

In deze sessie kijken we samen naar de mogelijkheden voor uw organisatie en nemen we u mee in de succesverhalen van onze klanten.