Interview: Business development

Interview: Business development

  • 06 mei 2022
  • Interview , Business development

Ontwikkelingen in de mobiliteitswereld zijn in volle gang. Wilt u als werkgever mobiliteit anders gaan organiseren, dan is het slim om eerst goed te kijken naar uw wensen, uw uitdagingen en de mogelijkheden in de markt. Hoe krijgt u alle belangrijke informatie op een goede manier boven tafel zodat u weet wat u moet vragen en dus straks de beste leverancier voor uw organisatie kiest? Raymond de Vos, verantwoordelijk voor Business Development bij XXImo helpt u alvast een eindje op weg.

Kan je wat vertellen over jouw rol?

Ik houd me bezig met alles wat er speelt in de mobiliteitswereld. Inzicht in klantbehoeften, het creëren van kansen, het delen van kennis en adviseren. Dit betekent in de praktijk dat ik met (potentiële) klanten om tafel zit en samenwerk met ons commerciële team om alle klantbehoeftes zo goed mogelijk te begrijpen en de klant te helpen om hun doelstellingen te behalen.

Kan je dat wat verder toelichten?

Bedrijven die hun mobiliteit willen aanpakken weten lang niet altijd waar ze allemaal rekening mee moeten houden, wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Door middel van marktconsultaties wordt dan gevraagd om mee te denken, kennis te delen en te adviseren.

Op basis van gesprekken met meerdere partijen bepalen zij dan wat zij gaan ‘uitvragen’ aan de markt. Ik luister dan goed en stel veel vragen. Zo ontstaat een goed beeld van waar deze werkgevers tegenaan lopen, wat hun uitdagingen zijn en de mogelijke oplossingen. Hiernaast denk ik mee in alle belangrijke punten en geef ik advies.

Zijn er requests for proposals of aanbestedingen dan verdiep ik me hierin. Ik ondersteun het commerciële team van XXImo bij het schrijven van de ‘aanbieding’. Daarbij toets ik bijvoorbeeld of we goed antwoord geven op de gestelde vragen en of de kwaliteit van de beantwoording voldoet aan de verwachtingen. Voor die kwaliteitsborging maken we gebruik van een aantal best practices, bewaak ik planningen en opleveringen. En natuurlijk faciliteer ik voor ons team een gedegen voorbereiding op te houden klantpresentaties, waarbij we een aantal zo realistisch mogelijke oefensessies houden.

Ik ben procedureel verantwoordelijk, het team is commercieel verantwoordelijk. We gaan ook regelmatig samen naar gesprekken, want samen hoor je meer, let je ook op hele andere dingen en kan de interactie vanuit diverse invalshoeken plaatsvinden.

Kan je aangeven waar werkgevers momenteel naar op zoek zijn?

Dat zijn vooral nieuwe oplossingen die passen bij het ‘nieuwe werken’. Hierbij zijn meer thuiswerken, anders reizen en anders omgaan met de kilometervergoeding de belangrijkste thema’s. Ook zie ik dat bedrijven met traditionele wagenparken stap voor stap een beweging aan het maken zijn om hun werknemers een breder palet van mobiliteitsoplossingen aan te bieden via bijv. meer duurzame oplossingen zoals elektrisch rijden, OV en deelmobiliteit. Vaak onderdeel van een mobiliteitstransitie.

Het mee kunnen bewegen met trends, flexibel zijn, is heel belangrijk. Sommige bedrijven gaan voor grote veranderingen in één keer, anderen hebben wat meer koudwatervrees en zetten liever kleine stappen naar een grote verandering.

Dat vind ik ook het mooie aan de XXImo dienstverlening. Je kan met enkele mobiliteitsdiensten beginnen en later nieuwe diensten aanzetten en andere juist weer uit. Die flexibiliteit zoeken werkgevers en werknemers nu. Alles is mogelijk binnen hetzelfde systeem en met dezelfde kaart/app. Heel handig.

Kan je aangeven wat het belang van duurzaamheid is?

Jazeker, dit is binnen elke uitvraag/aanbesteding een thema. Op twee vlakken. Er wordt altijd aan de inschrijver gevraagd wat deze zelf doet op het gebied van duurzaamheid en uiteraard hoe wij het bedrijf kunnen helpen om duurzamer te reizen. Door nieuwe regelgeving staat dit laatste momenteel hoog op de agenda van elke organisatie van meer dan 100 medewerkers. Dan gaat het om de impact van de manier van reizen, de rapportage daarvan en hoe dit op een positieve manier gestuurd kan worden.

Welke onderwerpen zijn nog meer belangrijk?

Dat is het volgende rijtje: gebruikersgemak, de kosten van het aanbod, implementatiestrategie en onboarding, de flexibiliteit van het aanbod, privacy en security en het netwerk/de dekking. Al deze punten moeten door de aanbieder goed worden beschreven en toegelicht.

Heb je tot slot nog een tip voor iedereen die een marktuitvraag gaat doen?

Absoluut. Wat mij betreft gaat het vooral om de dialoog. Elkaar begrijpen, elkaars belangen leren kennen. Dat kan nooit alleen aan de hand van een vragenlijst. Ik beveel dan ook iedereen aan om in het traject ruimte te geven aan dialoog en interactie, door bijvoorbeeld vooraf verkennende gesprekken te hebben, een voorstel mondeling toe te laten lichten, het faciliteren van het stellen van vragen door het hele proces. Dat is prettig voor alle partijen.