Interview: Mobility Consultancy

Interview: Mobility Consultancy

De mobiliteitswereld is flink in beweging. Sluit uw mobiliteitsbeleid nog wel aan bij alle ontwikkelingen in de markt en de wensen van uw medewerkers? Bas Bogerd, verantwoordelijk voor Mobility Consultancy binnen XXImo, vertelt u hoe XXImo u helpt met deze complexe mobiliteitspuzzel én over de nieuwe Mobility Scan die uw organisatie van waardevolle analyses, inzichten en adviezen voorziet.

Kan je aangeven wat Mobility Consultancy inhoudt?

We helpen werkgevers met al hun vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Er zijn veel uitdagingen waar bedrijven op moeten én ook op willen inspelen als het gaat om de mobiliteit van hun medewerkers. Voor hen is het dus van groot belang om een goed beeld te krijgen van relevante marktontwikkelingen, regelgeving, de mobiliteitsdoelstellingen van de organisatie, mobiliteitsoplossingen die er zijn en natuurlijk - heel belangrijk - de wensen van medewerkers. Dat alles is een complexe puzzel, waar wij organisaties bij kunnen helpen.

Hoe ga je met deze organisaties aan de slag?

Ik zeg altijd: ‘start bij het begin’. Waarom wil een organisatie het mobiliteitsbeleid aanpassen, wat moet er veranderen en waarom? Het is belangrijk om dat eerst goed helder te hebben. Een strategische workshop met alle stakeholders is meestal ons startpunt. Vaak zitten er dan vertegenwoordigers van HR, Finance, Compensations & Benefits, Procurement en het liefst ook de Ondernemingsraad aan tafel.

Welke mobiliteitsuitdagingen kom je veel tegen?

Er is de laatste jaren veel veranderd. Werkgevers hebben ervaren dat veel werknemers voor de uitvoering van hun werkzaamheden niet dagelijks naar kantoor hoeven. We zijn anders gaan reizen en minder gaan reizen. Als gevolg daarvan zijn fiscale wijzigingen doorgevoerd in de onbelaste kilometervergoeding en is er een thuiswerkvergoeding gekomen.

De elektrificatie van het wagenpark krijgt steeds meer focus, werknemers vragen om meer keuzevrijheid in de manier waarop zij reizen en er komen straks ook nog verplichtingen aan op het gebied van CO2-mobiliteitsrapportages. Een hele lijst met uitdagingen. Elk bedrijf voelt de urgentie dat zakelijke mobiliteit anders kan en ook anders moet. Ik zie dit moment als een soort van ‘mobiliteitsreset’. Samen om tafel en het beleid opnieuw vormgeven, op zo’n manier dat het beleid weer aansluit bij alle ontwikkelingen en flexibel bijsturen mogelijk is.

- Bas Bogerd, verantwoordelijk voor Mobility Consultancy binnen XXImo
Hoe gaan jullie als Mobility Consultancy te werk?

Na de workshop starten wij met het uitvoeren van de Mobility Scan. Dit is een zeer uitgebreide analyse waarin we met de doelstellingen als vertrekpunt gaan kijken naar de reisbewegingen van alle medewerkers. We brengen alles in kaart: huidig vervoermiddel, reisafstand woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en alternatieve vervoersmogelijkheden. We kunnen door middel van het ‘draaien aan alle knoppen’ laten zien welke impact bepaalde keuzes hebben op bijvoorbeeld CO2-uitstoot, kosten, aantal laadpalen, parkeerplekken en kantoorruimte. De uitkomst van de Mobility Scan geeft veel waardevolle inzichten.

Wat levert de XXImo Mobility Scan de organisatie op?

Het adviesrapport maakt heel duidelijk wat de impact is van de mobiliteitskeuzes die een organisatie maakt. In het rapport zit ook een ‘roadmap’, we laten de stappen zien die je als organisatie moet zetten om de veranderingen door te voeren, inclusief een communicatieplan voor alle stakeholders en medewerkers.

Wat volgt er na het uitvoeren van de Mobility Scan?

Als het bedrijf met de uitkomst uit het adviesrapport aan de slag gaat, dan volgt na het opstellen van het contract de daadwerkelijk implementatie van de nieuwe mobiliteitsopties. Daar helpt XXImo uiteraard bij, de coördinerende rol is in handen van onze implementatiemanager.

Heeft Mobility Consultancy alle mobiliteitskennis in huis?

Absoluut! Hiernaast werken we ook veel samen met alle organisatieonderdelen van de Autobinck Groep, waar XXImo ook onderdeel van is. Fleet Support voor alles met betrekking tot leasing en Toogether voor alle soorten parkeeroplossingen bijvoorbeeld. Allemaal innovatieve organisaties met veel kennis en ervaring. Onze diensten zijn complementair, zo kunnen we alle klanten op alle vlakken bedienen.

En oh ja, het is ook nog goed om te vermelden dat we ook goed bekend zijn met de wet- en regelgeving in onze buurlanden België en Duitsland. Daar zijn wij met XXImo Mobility Consultancy ook actief.