Interview: Partner Manager

Interview: Partner Manager

De Partner Manager van XXImo is dagelijks in contact met onze (toekomstige) mobiliteitspartners. “Het draait allemaal om samenwerken en een mobiliteitsaanbod wat steeds weer blijft aansluiten op de behoeften en wensen van de klant”. We stellen onze Partner Manager hierover een aantal vragen.

Kan je iets vertellen over jouw rol?

De mobiliteitsbranche is volop in ontwikkeling. Ik volg vanuit mijn rol het mobiliteitsaanbod van leveranciers én de ontwikkelingen in de markt op de voet.

Samen met onze partners (leveranciers) zorgen we ervoor dat alle mobiliteitsopties die wij hebben zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. En uiteraard zorg ik ervoor dat alle contracten en processen met onze partners goed worden ingericht.

- Partner Manager XXImo
Wat doe je als een klant specifieke wensen heeft?

Dan breng ik de klant en de partner bij elkaar, dat komt regelmatig voor. Bijvoorbeeld als een klant op de bedrijfslocatie een ‘hub met deelvervoer’ wil neerzetten voor gebruik door medewerkers. Dan breng ik de deelmobiliteitaanbieder in contact met de klant. Staat de hub, dan kan dit worden gebruikt met XXImo.

Waarom zijn partners voor XXImo belangrijk?

Met een goed en breed aanbod aan mobiliteitsdiensten kunnen we zoveel mogelijk waarde toevoegen voor onze klanten. Door samen te werken met partners wordt het aanbod steeds beter en uitgebreider. Hiernaast kunnen we kennis en ervaring delen en gebruik maken van elkaar sterke punten. Dat is ook heel belangrijk.

Wat zijn de voordelen voor partners om aan te sluiten bij XXImo?

XXImo heeft veel grote klanten en een uitgebreid netwerk. Dat is voor partners interessant, zo krijgen zij op een gemakkelijke manier toegang tot de zakelijke markt, inclusief betaal- en facturatiesysteem. Zo kan een partner dus snel meer volume realiseren, zonder ingewikkelde aansluitingen. Ander groot voordeel is dat de partner direct geld ontvangt omdat wordt betaald via XXImo (Visa), facturen sturen of incassoproblemen zijn dus niet aan de orde. En last but not least, door samen te werken kunnen we van elkaar leren natuurlijk.

Kan iedere mobiliteitspartij partner worden?

Ja, dat kan. We sluiten niemand uit. Uiteraard maken we wel een aantal belangrijke afspraken met elkaar over de samenwerking. Voorwaarde is wel dat er bij de partner met Visa betaald kan worden.

Hoe ziet een aansluittraject eruit?

We hebben eerst een intakegesprek waarin we elkaar leren kennen en afspraken maken. Belangrijkste voorwaarde is dat Visa als betaalwijze bij de partner wordt geaccepteerd. Is dat nog niet het geval, dan kunnen we hierbij helpen door dit te regelen. We sluiten een contract + SLA af, maken afspraken over data-uitwisseling en voeren de partner op in ons systeem. Vanaf dat moment is het mogelijk om met XXImo ook bij deze partner te betalen.