Interview: Project management

Interview: Project management

  • 13 juni 2022
  • Interview , Project management

De strategisch projectmanager bij XXImo helpt dagelijks grote bedrijven met de implementatie van XXImo mobiliteitsdiensten binnen de organisatie. En daar kom heel wat bij kijken! We vragen de strategisch projectmanager naar zijn rol, waar je bij een goede de implementatie allemaal rekening mee moet houden en waarom samenwerken zo belangrijk is.

Wanneer kom jij als implementatiemanager in beeld?

Nadat de klant heeft gekozen voor XXImo als mobiliteitspartner. Het mobiliteitsbeleid is als bepaald en de contracten zijn getekend, dan komt de implementatie. Het mobiliteitsbeleid van de klant is voor mij het vertrekpunt voor de implementatie.

Wat is de eerste stap die jij als implementatiemanager zet?

Ik vraag altijd eerst aan de klant om mij het mobiliteitsbeleid en de keuzes die er zijn gemaakt toe te lichten. Het is belangrijk dat ik dit goed snap, want alles wat is bedacht moet ook goed in onze systemen worden ingeregeld. De implementatie is de fase waarin wat tot nu toe alleen op papier stond in de praktijk gaat worden gebracht. Mijn rol is hier ook om vragen te stellen, mee te denken over consequenties. De praktijk leert dan dat er soms nog kleine aanpassingen gewenst zijn. Door de implementatie gaat het vergrootglas op het beleid.

Hoe pak je de implementatie verder aan?

Implementeren is samenwerken en besluiten nemen in een multidisciplinair team. Bij de start wordt een projectgroep geformeerd met daarin vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen zoals HR, communicatie, IT en Finance. We stellen een gezamenlijk plan op, waarbij iedereen vanuit de eigen discipline input levert en later ook de acties uitvoert.

Wat doet je nadat het implementatieplan is opgesteld?

Als implementatiemanager begeleid ik het proces bij de klant en bij XXImo. Nadat het implementatieplan en de tijdlijn is opgesteld zorg ik ervoor dat iedereen op de juiste momenten de juiste informatie oplevert of taak uitvoert zodat de implementatie goed en op tijd wordt opgeleverd. Dat is fijn voor de klant, die heeft daar verder geen omkijken naar, ik bewaak het totaalplaatje.

Kan jij iets vertellen over het belang van goede communicatie

Communiceren is cruciaal bij veranderingen. Het is daarom verstandig mensen in de organisatie al in een vroegtijdig stadium te betrekken. Leg het beleid uit, besteed aandacht aan de achtergrond en de gemaakte keuzes. Geef hierbij ook aan wat je van de medewerker verwacht. Verandering in het mobiliteitsbeleid kan ook gevoelig zijn, mobiliteit is een arbeidsvoorwaarde. Iets om goed rekening mee te houden. In de implementatie kan ik de werkgever helpen met de do’s en dont’s bij de interne communicatie.

Wanneer stopt jouw rol?

Als XXImo binnen de organisatie is uitgerold en alles op rolletjes loopt. Hebben we ons werk goed gedaan, dan heeft de klant hier na de implementatie geen omkijken meer naar. Dan komt de accountmanager in beeld. Die zal de klant op regelmatige basis op de hoogte houden van ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij XXImo. De accountmanager kijkt samen met de klant aan de hand van data en gebruikersfeedback waar mobiliteit mogelijk nog anders, slimmer of efficiënter kan.