De  CO2-rapportageplicht: zijn werkgevers er klaar voor?

De CO2-rapportageplicht: zijn werkgevers er klaar voor?

Een onderzoek in samenwerking met Markteffect

Onderzoek naar de CO2-rapportageplicht

Binnenkort staat u voor een nieuwe uitdaging: de verplichte CO2-rapportage. Vanaf 2024 moet u rapporteren over de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke ritten van uw medewerkers. Mobiliteit moet duurzamer. Als werkgever bent u hiervoor aan zet.

Om meer inzicht te geven, hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe bedrijven zich voorbereiden op de aankomende rapportageplicht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten ontstaat een beeld over hoe werkgevers tegen de CO2-rapportageplicht aankijken en in hoeverre ze al klaar zijn voor deze nieuwe maatregel.

In dit rapport bieden we nieuwe inzichten waarmee u zich snel kunt voorbereiden op de nieuwe maatregel.