Know Your Customer (KYC) voor klanten en relaties

Know Your Customer (KYC) voor klanten en relaties

KYC – zo werkt het voor (nieuwe) klanten

Als u XXImo-klant wilt worden, dan ontvangt u een uitnodiging van ons KYC/KYB-team (kyc-kyb@xximo.com) om het proces te starten. Dit proces begint met een digitale vragenlijst. De vragenlijst is ontworpen om in één keer in te vullen, uw antwoorden worden direct versleuteld opgeslagen in onze digitale kluis.

Om u voor te bereiden op deze vragenlijst, kunt u vast de volgende informatie verzamelen:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • Informatie over de directeur(en) en/of geautoriseerde ondertekenaars;
  • Zijn er binnen de organisatie personen die direct of indirect een belang van 25% of meer in de organisatie hebben? Dan worden deze personen geregistreerd als uiteindelijk belanghebbenden (UBO). Zorg dat u de persoonsgegevens van de UBO’s paraat hebt.
  • Bewijs van herkomst van vermogen (indien van toepassing);
  • Identificatie van de directeur(en) en/of geautoriseerde ondertekenaars die het contract zullen ondertekenen.
Wat gebeurt er nadat u de gegevens hebt aangeleverd?

Na afronding controleren wij de aangeleverde informatie. Soms leidt dit tot aanvullende vragen, waardoor u soms meerdere keren contact met ons heeft. We handelen hierbij altijd zorgvuldig en transparant.

Ook als u al klant bent bij XXImo, moeten we weten wie u bent en doen we soms aanvullend onderzoek. Zo houden we onze gegevens zoveel mogelijk up-to-date. Ook monitoren we alle transacties om witwas, fraude of terrorisme op te sporen. Samen zorgen we ervoor dat uw gegevens bij ons actueel zijn en voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

U kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We gebruiken informatie alleen om u te identificeren en te verifiëren.

Leads the way in mobility