Know Your Customer (KYC) voor gebruikers

Know Your Customer (KYC) voor gebruikers

Als u XXImo-gebruiker bent of wilt worden, dan hebben we uw actuele persoonsgegevens nodig, zoals:
  • Volledige naam of namen, zoals vermeld in uw paspoort
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Woonplaats

Deze persoonlijke gegevens kunt u zelf aanvullen en actueel houden via de Milo app of doorgeven via onze service desk. Zo houden we onze gegevens zoveel mogelijk up-to-date. Samen zorgen we ervoor dat uw gegevens bij ons actueel zijn en voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

U kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We gebruiken informatie alleen om u te identificeren en te verifiëren.

Leads the way in mobility