Wijzig transacties

Om onderstaand formulier te gebruiken moet u statistische cookies accepteren

Met jouw mobiliteitskaart kan je reizen classificeren als zakelijk, woon-werk of privé, afhankelijk van jouw arbeidsvoorwaarden. Zorg dat je alle reizen juist classificeert, zodat zakelijke en woon-werk reiskosten niet van je salaris worden afgetrokken.

Met dit formulier kun je een verzoek indienen om een onjuiste classificatie te laten corrigeren.

Vul voor elke transactie die je wilt corrigeren een apart formulier in.

Correcties zijn mogelijk tot 60 dagen na de reisdatum.