Know Your Customer (KYC) bij XXImo

Know Your Customer (KYC) bij XXImo

Illustration fingerprint 800x450
Know Your Customer (KYC) bij XXImo

Know Your Customer (KYC), ook wel ken-uw-klant genoemd, is de term voor alles wat wij doen om u als klant, gebruiker of zakelijke relatie te kennen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat u al uw mobiliteitszaken en -betalingen op een veilige manier kunt regelen. Naast dat dit een wettelijke verplichting is voor alle financiële instellingen (zoals XXImo), doen we dit ook omdat we hiermee bijdragen aan veilig betalingsverkeer en een integere bedrijfsvoering.

De wet verplicht ons om bepaalde gegevens van u te kennen en actueel te houden. Ook als u reeds zaken doet met XXImo. Denk aan simpele gegevens, zoals een woonadres of geboortedatum. Soms moeten we aanvullend onderzoek doen, zoals de herkomst van uw vermogen.

DNB illustratie 2
Belangrijke wetten

Voor u spelen onderstaande drie wetten een belangrijke rol:

  • de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  • de Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • de Sanctiewet 1977

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op financiële instellingen in ons land om illegale financiële activiteiten, zoals het plegen van fraude, het witwassen van geld en het financieren van criminelen of terroristische organisaties tegen te gaan.

Leads the way in mobility