Van welke XXImo mobiliteitsopties kan ik gebruikmaken?

XXImo offers the use of many forms of mobility. Your employer determines which are ‘on’ and ‘off’ on your Mobility Card. You can view all forms of mobility which you can travel with in your account/in the app. Here, you will also find your budgets, if applicable.

Het is met XXImo mogelijk om van veel mobiliteitsvormen gebruik te maken, uw werkgever bepaalt welke 'aan' en 'uit' staan op uw Mobility Card. Alle mobiliteitsvormen waarmee u kunt reizen ziet u in uw account / in de app. Hier vindt u ook de budgetten, als die van toepassing zijn.

Need immediate assistance?

Do not hesitate to contact us

Didn’t find the answer you where looking for?

Please contact our customer service by filling in the contact form. We will come back to your question as soon as possible.

Need immediate assistance?

Do not hesitate to contact us